Dofinansowania

Pomoc i dofinansowania różnych instytucji Państwowych:

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych   (PFRON)


Druki do pobrania

a. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- wniosek o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności (osoby do 16 lat) (pdf) (doc)
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby powyżej 16 lat)
(pdf) (doc)
- zaświadczenie o stanie zdrowia (osoby do 16 lat)
(pdf) (doc)
- zaświadczenie o stanie zdrowia (osoby powyżej 16 lat)
(pdf) (doc)

b. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny