Wypożyczalnia sprzętu medycznego Medicall w Piotrkowie Trybunalskim

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wypożyczalni sprzętu medycznego, która działa przy sklepie Medicall w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród sprzętów oferowanych przez naszą wypożyczalnię znajdą Państwo m.in. kule, balkoniki rehabilitacyjne oraz wózki inwalidzkie, a także podnośniki elektryczne i koncentratory tlenu, a także ssaki medyczne. 

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą naszego sklepu z wysokiej jakości artykułami medycznymi.

 

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO "MEDICALL"

Zapoznaj się z regulaminem wypożyczenia sprzętu

NAZWA WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU

Łóżko rehabilitacyjne

Wózek inwalidzki

Wózek inwalidzki specjalny

Balkonik czterokołowy

Balkonik trójkołowy

Kule inwalidzkie

Koncentrator tlenu

Podnośnik elektryczny


Do ceny wypożyczenia za pierwszy miesiąc należy doliczyć koszt dostarczenia , odbioru oraz zainstalowania sprzętu ( zależny od lokalizacji )

 

Zapoznaj się z regulaminem wypożyczenia sprzętu:

1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.

2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana podwójna opłata ( przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia wg cennika).Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

4. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez Niego adresem.

5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnych modyfikacji.

6. Wypożyczalnia oświadcza, że wypożyczany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

7. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia ,zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

8. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ WYPOŻYCZENIA i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku nie zgłoszenia chęci zerwania umowy wypożyczenia do 5 dnia każdego miesiąca, zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.